Hej.

På grund av schabbel och slarv från Kungl Telegrafverket = TeliaSonera har dessa sidor raderats från deras server.

På grund av att Telia "av misstag"
(som dom kallar det)
stängt omkring 50 webbsidor för mig,
(betalda ända till 2008!)

tar det tid att återställa dessa sidor.
Jag jobbar med det.

Och det mest chockerande är att det stora
TeliaSonera INTE har backup på de platser för webbsidor
vi användare har hos vårt största företag i branchen !!

Jag försöker återställa filerna, dom jag kan
finna på CD-skivor i säkerhetsskåpet.

Några kan vara helt borta via en eller
annan kraschad hårddisk under årens lopp.

med beklagande Bosse Malmgren.