Veckans poesi.
Ofta blir det kanske snarare månadens poesi.

Alltså: Sådant jag skrev när jag var ung och vacker (!).
Åren närmast före och efter 1960.
Kommentarer och åsikter är välkomna!!
Till: Den senast inskrivna övers.
De tidigare alltså liggande under.

Om natur.    Om relationer.   Om Livet!.  Om ord.  Om golv.  Bagateller.  Elände.  Nonsens.  Skola. Gästpoeter!

 Bosse Malmgren
___________________________________

 

Sjukhus                                          
TT mumlar i radions lurar           
dessa hänger kvar på sin krok

Sjukhus                                       
En egen värld i världen            
en avskild vrå med eget liv     
    Spänning      väntan på Ronden

Sjukhus                                   
                 Vitklädda män vandrartyst mumlande
                     mellan bedjande rädda frågande blickar

Sjukhus                                    
        Vitskimrande skuggor glider förbi
   på evigt ilande   trötta   fötter

Sjukhus                                   
           Mörker    Ovigt vändande kroppar
bland sovande suckar            
             en bok lyser vit i sänglampans kägla

Sjukhus                                  
           Vånda    plågor    och tacksamhet
                      men mest en stor längtan

___________________________________

Historier                         
Sjukhussal             
     Skymning    kväll
        Ord och skratt korsar salen
Historier om kön
varma fuktiga skratt   
med stormodiga ord    
om "Har ni hört . ."    
Och sjukdom               
symtom och medicin
   Sensation och lystnad 
   drömmar och längtan

___________________________________

Historier
Sjukhussal
Skymmning   kväll
Ord och skratt korsar salen
historier om kön
Varma fuktiga skratt
med stormodiga ord
om "Har ni hört!"
och sjukdom
symtom och medecin
Sensation och lystnad
drömmar och längtan . .

___________________________________

Ensam
på en sal för sex
med sex man
förutom alla systrar
                                        och läkare
Vaggad i referat
                                    om idrott
Röster som surrar
                                                    borrar igenom alla skal
Sticker som explosion
hjärnans grå cell
tanke på lugn meditiation
blott en dröm för pinat huvud

Bland allt folk
                                    i surrande bur
kryper jag in i mig själv.

__________________________________

  Tillbaka