Veckans poesi.
Ofta blir det kanske snarare månadens poesi.

Alltså: Sådant jag skrev när jag var ung och vacker (!).
Åren närmast före och efter 1960.
Kommentarer och åsikter är välkomna!!
Till: Den senast inskrivna övers.
De tidigare alltså liggande under.

Om natur.    Om relationer.   Om Livet!.    Om golv.  Bagateller.   Sjukhus.  Elände.  Nonsens.  Skola.  Gästpoeter!

 Bosse Malmgren
___________________________________

ORD.

De blir så lätt stora             
        Orden                              
De blir så lätt kalla              
   Orden                         

Oh - hjälp mig att i orden
visa den värme som finns
Inom mig                             
        Låt mig säga de varma orden
Göm de hårda orden          
så att de aldrig ser solen  
Men låt solorden lysa        
där jag står bland träden

Hela jag bubblar av ord   
       sjuder och jäser av goda ord
Som aldrig blir sagda        

Varma ord                       
värmer andra

                       Varför säger jag inte de varma orden

Ögonen                             
                           de kalla ögonen fryser dem fast
Läpparna                        
                    de hånfullt krökta läpparna
     stänger orden i mitt bröst
    snör min strupe samman

De blir så lätt stora      
     Orden                     
De blir så lätt kalla       
Orden              

___________________________________

Ordets makt

Det finns en makt             
vars kraft är mäktig  
och ändrar riken
Den makten heter ORD.  

     Vilken kraft finns ej i ordet
Jag rädes din makt        

Vakta på din tunga       
         på det du ej må såra själar
Du kan krossa andra   
med ett enda ord        

     Tänk på att din egen själ
kan krossas     
av ett kort
     kort ljud.

___________________________________

    Tillbaka