Veckans poesi.
Ofta blir det kanske snarare månadens poesi.

Alltså: Sådant jag skrev när jag var ung och vacker (!).
Åren närmast före och efter 1960.
Kommentarer och åsikter är välkomna!!
Till: Den senast inskrivna övers.
De tidigare alltså liggande under.

Om natur.    Om relationer.   Om ord.  Om golv.  Bagateller. Sjukhus.  Elände.  Nonsens.  Skola. Gästpoeter!

Bosse Malmgren

___________________________________

Sprall

Jag sprallar fram idag 
det rycker i bena    
                mest det ena    
och armarna fladdrar

"Hej på dig Lillan"

"Hur mår du idag"
frågar jag alla      
             får soliga leenden till svar

Flickor är glada     
flinande grabbar   
Hej och Hurra      
Livet det leker     
Solen den lyser    
Vad jag är glad.   

     Rufsa flickor i håret
           en smekning på kinden

Hurra för idag    
     Det här är min dag
                  hoppas jag

               Ser ett smidigt "skogsrå"
               som glider fram mot mig
Å - vilken blick   
             Den kunde smälta sten

          Jag bubblar av glädje
      Porlar och spritter

      Och över alltihopa
                    lyser moder Sol.


___________________________________

SVART

Jag gick på ett berg    
Det var ett berg,        
           foten som sparkade på det
    sa att det var ett berg.
            Ett riktigt, äkta' grått berg.

           Men på bråkdel av sekund

                  Jag faller i ett tomt . .  svart . . .
                  Berget var en bubbla i tomt . . .
           Hon stack hål på bubblan  !

Jag föll först sakta       
                                    liksom tveksamt
trodde ej jag föll.        

Jag faller                       
faller
                                                        faller i tomt . . .  i svart . . .
                                   faller i evighet
Rusar genom svart . . .
mot något i det svarta.

Till slut - om dagar         
                                       sekunder
                                                              år
          krossas jag till blodig massa
                                           en massa om vilken ingen säger: "Det var han"

                  Men massan - kanske - reser sig
              och börjar klättra upp ur svart
                                             upp ur tomt

   Hon stack hål på illusion

                                       Jag måste bli hård innan jag når svart botten
Om svart botten finns

Jag måste bli robot      
Mänsklig själ                
för sårbar för värld     
            Omge själ med sju blyväggar
och mörka glas             
    Omge själ med hård . . .
           Visa ej själ - visa blott svärd
Gå med stilett i öga    
Gå med giftpil i mun    

Hård skyddar själ       
  men dödar också själ.

___________________________________

En lek. (ver 1)

En lek                           
     - med varelse -
Roar                            
- med död -
Förnöjer den starke
krossar den svage    
till den stund
       den starke
   snavar över de spillror
        som var den svage

Den starke                
               blev spillror
En hög av spillror     
            bredvid den hög av spillror
                           som var den svage

                    En fot sparkar de två högarna
Det är inte högar    
                     av stark och svag
Det är blott spillror
                               bland spillror

 

En lek                      
                       Vem segrade  ??

___________________________________

En lek. (ver 2)

En lek                           
Lek varelse !               
Lek till leken dödar    
Lek varelse                 
Lek dig till liv i död     
Lek dig till andrum    
                            i universums luftfria tomhet
       Lek dig till ett uns av luft
                    där luft ej finns
Lek                             
                   att leken ej är förgäves
Lek                            
       så kanske leken
                       blir en droppe verklighet
             i en ocean av tomt
Lek varelse  -  lek   
en lek        
Vilken lek !               
Lek                          
                   en lek med 7 jokrar.

__________________________________

  Tillbaka